Teambuilding


U hoeft uw team niet op te bouwen, het staat er al.

Waar mensen samen zijn en samen werken kan het soms wringen. Dat hoort erbij. Als kleine en grote irritaties echter niet voldoende of zelfs helemaal niet worden gecommuniceerd, ontstaat er snel een “fluistercultuur”, waarin het team niet langer openlijk en betrouwbaar communiceert en handelt.

In ons Teambuildingspakket werken wij samen met uw managers en medewerkers aan een diepere interpretatie van het begrip “team”. Een team waarin de deelnemers professionals zijn die transparant kunnen communiceren en openlijk met kleine en grote irritaties kunnen omgaan, en tegelijkertijd ernst en luchtigheid kunnen combineren.

Waar wederzijds vertrouwen bestaat is de communicatie open, met volledig respect voor elkaar en zonder angst voor tegenstrijdige opvattingen of karakters.

Wij creëren binnen uw team een groot onderling vertrouwen en het vermogen om- ook op lange duur- alle hindernissen samen te kunnen overwinnen.