Restart


In uw professionele leven voldoet u dagelijks aan de hoogste eisen. Dat komt ook overeen met uw eigen verwachtingen en het beeld dat u van uzelf heeft, maar aan de keerzijde van de medaille leidt dit soms tot schadelijke stress- en spanningssituaties. U zit dan gevangen in een hamsterwiel dat steeds sneller draait en u op de lange termijn “uitschakelt” op het gebied van gezondheid en gezinsleven. Er komt een punt waarop uw energiereserves zijn uitgeput. U functioneert, maar vergeet te “leven” en te voelen wat uw eigen behoeften zijn. Wat goed voor u is, wordt door u verdrongen of zelfs niet waargenomen. De privérelaties met uw partner, kinderen of vrienden lijden onder verwaarlozing en gebrek aan aandacht. Deze spiraal eindigt vaak in een burn-out, depressie of verslaving.

De belangrijkste stap is om dit te erkennen. Want als manager of leidinggevende bent u vaak meester in het verdringen van dergelijke symptomen omdat ze niet passen bij uw zelfbeeld en in de weg staan bij uw dagelijkse functioneren. De houding van “Ik krijg het wel voor elkaar” of “Het gaat wel over” leidt dan JUIST tot zo’n neerwaartse spiraal.

Wij halen u uit deze verraderlijke cyclus.

In ons “Restart” managementprogramma reflecteren we individueel en diepgaand met u waar uw stresspunten liggen en ontwikkelen we oplossingsstrategieën met u om een gezonde en frisse start te maken voor een vervuld beroeps- en privéleven. Weten wie u bent, voelen of ervaren wat u echt op de “agenda van uw leven” heeft en het (her)ontdekken van uw eigen essentiële waarden zijn de allesbepalende voorwaarden om terug te keren naar uw eigen authenticiteit.