Race Control


Een preventieprogramma waarbij al uw medewerkers gedurende hun loopbaan worden behoed tegen (langdurige) uitval als gevolg van de bekende verschijnselen van burn-out, bore-out, depressie of verslavingen.

In ons programma “Race Control” beschouwen we de loopbaan van uw leidinggevenden, managers en medewerkers als een race. Pitstops zijn nodig om de race veilig en succesvol te kunnen rijden. Bovendien is een zorgvuldige begeleiding van de coureur vereist om de staat van zijn auto – en van de race – zelfs in de meest hectische momenten goed te kunnen monitoren.

Ons programma begint met het aanreiken van tools en strategieën om uw medewerkers bewust te maken van het belang om alarmsignalen van het eigen welzijn te interpreteren, te begrijpen en erop te reageren.

Voor een pitstop staan onze experts tot uw beschikking om uw team individueel of in het kader van onze seminaraanbiedingen te begeleiden. In deze gesprekken, via video of ter plaatse, worden alle mogelijke vragen en signalen- bewust of onbewust geuit- door onze experts snel en effectief beoordeeld om optimale en efficiënte oplossingen te ontwikkelen. Hierbij staat vooral het voorkomen van verdere escalaties en het leiden van uw team naar een succesvolle toekomst centraal. Regelmatige communicatie is hierbij de essentie.

Daarnaast wordt jaarlijks een “onderhoudsdag” georganiseerd, waarbij uw managers de voortgang van hun race kunnen vergelijken en kunnen uitwisselen met hun collega’s. Op deze manier voorkomen we effectief langdurige uitval van uw medewerkers en de daarmee samenhangende kosten.

Een investering die zichzelf ruimschoots terugverdient.