Preventie


Permanente stress, overbelasting, burn-out, verslavingsrisico: leiders en managers belanden vaak sneller in deze neerwaartse spiraal dan ze lief is. Om dit bij uzelf te herkennen en te accepteren is geen gemakkelijke weg. Want juist in het dagelijks leven sluipen langzaam gewoontes, gedragspatronen, overlevingsstrategieën en onderdrukte gevoelens binnen, zonder dat men zich hiervan bewust is. Het eigen leiderschap en de gerichtheid op anderen leidt er meestal toe dat waarschuwingssignalen niet worden opgemerkt, genegeerd of verdrongen. Het resultaat: men voelt zich permanent ongemakkelijk of overbelast. In het ergste geval escaleert de situatie in een moeilijke – en ook existentieel bedreigende – beroeps- en persoonlijke impasse.

Hoe wilt u dat uw komende dagen, uw volgende weken en uw leven verder verlopen? Denkt u regelmatig na over wat u werkelijk nodig hebt en wat u werkelijk voelt? verwijderen Is uw privéleven nog in balans met uw werk? De meeste leidinggevenden beginnen zich zich deze vragen pas te stellen als ze uit het spoor zijn geraakt.

Wat kunnen wij in deze situatie voor u doen?

Wij ontwikkelen bij u snel en effectief een nieuwe balans en een hernieuwd zelfbewustzijn. U vindt een nieuwe rust en bent bestand tegen alle mogelijke uitdagingen waarmee u zich geconfronteerd weet. U verkrijgt daarmee opnieuw het evenwicht tussen alle problemen die uw aandacht en uw energie vragen en uw persoonlijk welzijn.

Wij gaan met u in een diepgaande reflectie en analyseren snel uw professionele en persoonlijke problemen waarmee u in het leven wordt geconfronteerd. Op basis hiervan stellen wij samen met u een plan op en begeleiden u in het uitvoeren ervan.

Onze preventieve training beschermt tijdig, zodat u burn-out, bore-out, depressies of verslavingsproblemen kunt voorkomen voordat deze gevaren werkelijkheid worden. U leert opnieuw om ontspannen en zelfverzekerd de regie over uw eigen leven te voeren.