Basis seminar


Een seminar bij ons volgen betekent: handelen!

Snel overgaan van praten naar actie is een belangrijk onderdeel van ons werk. Naar onze mening is de theorie van het leven eigenlijk niet ingewikkeld – de uitvoering van deze theorie is echter een proces dat alleen kan groeien door actief te handelen. En aan dit actieve handelen besteden we in elk uur van onze seminars aandacht. Zo slaagt u erin om een geheel nieuw en sterker beeld van uzelf alsmede een geheel andere kijk op uw handelen te ontwikkelen.

Wij werken aan:

  • Doen en doen alsof
  • Leiden en geleid worden
  • De macht van taal
  • De macht van lichaamstaal
  • Herkennen wanneer autoriteit wordt gesimuleerd
  • Autoriteit behouden

Basis seminarover de grens”


In het leven spelen wij vele rollen. Deze zorgen voor een succesvolle ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. De vaardigheid om in elke rol en elke fase van het leven aan de gestelde eisen te voldoen en tegelijkertijd de eigen authenticiteit te behouden, is een kunst die weinigen beheersen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen aan de top.

Heel wat mensen merken dat na verloop van tijd hun eigen authenticiteit op de achtergrond raakt en daarmee ook de bron van hun eigen kracht verloren gaat Het gevaar bestaat dat u in moeilijke situaties of levensfasen niet meer kunt terugvallen op uw eigen stabiliteit en kalmte- en daardoor uit balans raakt. Ontdek in ons basisseminar weer uw persoonlijke sterke punten en de kracht van uw eigen authenticiteit.

In onze seminars wordt u geconfronteerd met veel verschillende situaties en leert u in korte tijd uitgebreide reactiestrategieën kennen om in de toekomst veilig te kunnen handelen in uw professionele en persoonlijke leven. Dit omvat:

  • Grenzen stellen
  • “Nee” kunnen zeggen
  • Balans tussen “voelen” en “doen”
  • Succesvol omgaan met dagelijkse uitdagingen

Duur van het seminar: 2 dagen

We bieden ons programma aan in drie verschillende opbouwfasen:

Basisseminar: “Over de grens”

Verdiepingsseminar: “ReflAction at the highest level”

Premiumseminar: ”Shining Leadership”

Tevens bieden wij op maat gemaakte seminars en workshops voor de werknemers en leidinggevenden van uw bedrijf. De inhoud en doelen van de seminars worden tevoren uitgebreid met u besproken.